Privacy Verklaring

Any Image bv, gevestigd aan Vijzelstraat 68 1017 HL Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contact gegevens

Vijzelstraat 68
1017 HL Amsterdam
The Netherlands +31 20 77 94 081
www.anyimage.nl / info@anyimage.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 

 

Any Image bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoon nummer
 • e-mailadres
 • IP adres
 • gegevens die u zelf in een open veld invult, zoals bericht in het contactformulier
 • inloggegevens
 • locatiegegevens
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • internetbrowser en type apparaat dat wordt gebruikt
 • bankrekeningnummer.
 • btw-nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitegebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, maar ieder individu kan onze website bezoeken. Wij kunnen niet controleren of een websitebezoeker daadwerkelijk 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders/voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anyimage.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens

Any Image bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Om uw betaling te verwerken
 • Voor het versturen van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om onze goederen en diensten bij u af te leveren 

Geautomatiseerde besluitvorming

Any Image bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Any Image tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Any Image bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevensverwerking voor het verwerken van uw order

Als u iets bestelt, hebben wij bepaalde gegevens nodig om uw bestelling te bezorgen en u op de hoogte te houden van uw bestelling. Deze gegevens zijn ook nodig voor eventuele retourzendingen of reparaties. Deze gegevens heeft u op onze website achtergelaten bij het aanmaken van uw account en voor het uitvoeren van overeenkomsten worden deze gegevens opgeslagen in ons ERP-systeem Oracle-NetSuite.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens met betrekking tot uw bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens in uw account

In uw account slaan wij de volgende gegevens op:

 • naam
 • geslacht (indien zelf gegeven)
 • post-, factuur-, en bezorg-adressen
 • telefoon nummer
 • e-mail adres
 • betalings details
 • btw nummer

Formulieren op de website

Op onze website is het mogelijk om via contactformulieren informatie aan te vragen en/of interesse kenbaar te maken als dealer, sales-, of project-partner. De gegevens die hier achtergelaten worden, worden voor een periode van 6 maanden bewaard in de database van de website.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Any Image bv verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Any Image bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Any Image bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@anyimage.nl

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Any Image neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@anyimage.nl. 

Hieronder een aantal van onze beveiligingsmaatregelen 

 • Wij zorgen ervoor dat ons account veilig is en dat niemand van buitenaf of van binnenuit kan inloggen en bij uw gegevens kan komen. Het wachtwoord wordt onder andere versleuteld opgeslagen in ons systeem.
 • Communicatie via onze website, e-mail of app vindt versleuteld en veilig plaats.
 • De website wordt regelmatig voorzien van updates.
 • Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacksoftware.
 • Derden die toegang nodig hebben tot uw gegevens zijn verplicht passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.